Política de privacidad catalan

Política de privadesa

https://coworkingsantantoni.com per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l’Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, els fins perseguits per aquests darrers, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l’Usuari perquè en pugui exercir els drets.

La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions dutilització. S’acceptarà la utilització de galetes. En cas de no estar d’acord, envieu un correu electrònic a [email protected].

La versió actualitzada d’aquesta política de privadesa és l’única aplicable durant la durada de l’ús del lloc web fins que no hi hagi cap altra versió que la substitueixi.

L’Usuari que faciliti dades personals mitjançant aquesta pàgina web queda informat de la seva incorporació als fitxers de https://coworkingsantantoni.com. El TITULAR està obligat a portar un registre dels tractaments realitzats a aquestes dades que ha de portar actualitzades.

Per a més informació complementària sobre la protecció de dades personals us convidem a consultar la pàgina web de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Recollida de dades

Fent clic al botó de “procedir al pagament” de la pàgina principal de coworkingsantantoni.com i fent clic a la casella de “Accepto la Política de privadesa”, l’usuari accepta que recopilem les seves dades (Nom i correu electrònic) per a l’ús de enviament per correu electrònic de publicitat d’interès relacionada amb el nostre servei.

Podeu donar-vos de baixa de la base de dades en qualsevol moment fent clic a cancel·lar subscripció sota el mail.

Les teves dades són recollides pel TITULAR.

Una dada de caràcter personal fa referència a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S’entén com a identificable una persona que pugui ser identificada, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica , genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són utilitzar-les principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb tu, poder oferir-te productes i serveis d’acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d’usuari i, si escau, per al tractament de les sol·licituds, peticions o comandes. S’elaborarà un perfil comercial sobre la base de la informació que li facilitis. No es realitzaran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que l’interessat no sol·liciti la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Es registraran al fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat al registre de tractaments que ha de portar el TITULAR. El nom del fitxer és el següent:

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

– La correcta execució o compliment del contracte

– L’interès legítim del TITULAR

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades personals de l’Usuari podran eventualment ser comunicades a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del vostre compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.

També quan s’haguessin de fer comunicacions a les autoritats en cas que l’Usuari hagi realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l’avís legal.

Les dades de l’Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n’hi hagués, per a fins administratius interns que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.

Les dades personals de l’Usuari podran transferir-se a un tercer país oa una organització internacional, però se l’haurà d’informar quan es produeixi aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.

Quan algunes dades siguin obligatòries per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicarà aquest caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l’Usuari.

Drets de l’usuari

S’informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les dades.

L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la comunitat autònoma respectiva, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta.

Llevat que l’Usuari s’oposi, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@ coworkingsantantoni.com, les vostres dades podran ser utilitzades, si escau, si escau, per a l’enviament d’informació comercial de coworkingsantantoni.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de l’exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada perquè reflecteixin una situació real, sent responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que poguessin causar coworkingsantantoni o tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l’accés o ús indegut de les dades, la manipulació, el deteriorament o la pèrdua.

Això no obstant, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai no és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació es pugui recollir sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. Coworkingsantantoni declina qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes que puguin tenir per a l’Usuari, si va publicar la informació voluntàriament.

Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada al domicili Männimäe/1, Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond, 74626 (zip), Estònia, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

També podrà ser enviada la sol·licitud al correu electrònic següent: [email protected]

Aquests drets seran atesos, en el termini d’1 mes, que es podran ampliar a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament o, si escau, d’una relació contractual.

A més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d’organitzar la destinació de les dades després de la seva mort.